Z kim współpracujemy

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 18 NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

WYKAZ INSTYTUCJI I RODZAJ WSPÓŁPRACY.

 • PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

- Pomoc dzieciom  przejawiającym trudności edukacyjne, wychowawcze.

 • MIEJSKIE PRZEDSZKOLA W PUŁAWACH

- Prezentacja wiedzy  i umiejętności dzieci podczas konkursów, przeglądów, prezentacji, imprez organizowanych przez inne placówki.

 • SZKOŁY PODSTAWOWE W PUŁAWACH

- Zwiedzanie budynku szkolnego

- Zapoznanie dzieci z systemem szkolnym

 • MIEJSKA BIBLIOTEKA (FILIA NR1 BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ)

- Uczestnictwo w wystawach plastycznych,

- Oglądanie kiermaszów świątecznych

 • POK „DOM CHEMIKA”

- Prezentacja wiedzy i umiejętności   poprzez udział dzieci w różnych formach  proponowanych przez POK: konkursach, uroczystościach i imprezach, teatrzykach. Inicjowanie spotkań ze sztuką na kiermaszach Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych.

 • MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

- Udział w konkursach,

- Oglądanie przedstawień, teatrzyków, wystaw

- Zajęcia plastyczne w przedszkolu

 • URZĄD MIASTA PUŁAWY

- Udział w akcjach i konkursach organizowanych na terenie miasta.

- Wycieczka na plac Chopina.

 • KOMENDA POWIATOWA POLICJI

- Spotkanie z policjantem, pogadanka na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego

 • KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

- Zapoznanie z pracą strażaka,

- Oglądanie sprzętu strażackiego

- Obserwacja ćwiczeń Sprawnościowych

- Próbna ewakuacja

 • STRAŻ MIEJSKA

- Poznanie specyfiki pracy strażnika oraz umundurowania .

- Budowanie zaufania do służb mundurowych.

 • NADLEŚNICTWO PUŁAWY

- Wizyta leśnika w przedszkolu,

- Przybliżenie dzieciom pracy leśnika

 • URZĄD POCZTOWY

- Wizyta listonosza w przedszkolu

- Pogadanka na temat pracy listonosza

 • OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

- Poznanie roli zakładu dla ochrony środowiska

 • POLSKA GRUPA RECYKLINGU PROEKO

- Wyrobienie nawyku składowania zużytych baterii w odpowiednim wyznaczonym pojemniku.

 • ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

- Poznanie pracy pielęgniarki/lekarza; określanie zachowań korzystnych i niekorzystnych dla zdrowia; rozumienie potrzeby dbania o zdrowie.

 • LOKALNE ZAKŁADY PRACY, PUNKTY USŁUGOWE

- Wycieczki

- Zwiedzanie miejsc pracy

 • OGRÓDKI DZIAŁKOWE W PUŁAWACH

- Umożliwienie dzieciom bezpośredniego obserwowania jesiennych i wiosennych  ogródków działkowych oraz uprawianych tam roślin

 • PRZYTULISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

- zorganizowanie akcji „KARMA DLA BEZDOMNEGO PIESKA”

- Rozbudzanie przyjaznych uczuć oraz potrzeby opieki nad bezdomnymi zwierzętami, nauka odpowiedzialności za zwierzęta.

 • HOSPICIUM IM.ŚW. MATKI TERESY W PUŁAWACH

- Uwrażliwienie dzieci na los innych ludzi potrzebujących pomocy.

 • LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI im. „MAŁEGO KSIĘCIA”

- Włączenie się do akcji zbierania plastikowych nakrętek „nie wykręcaj się! Pomóż chorym dzieciom”

- Zorganizowanie zbiórki na terenie przedszkola

 • MUZEUM CZARTORYSKICH W PUŁAWACH

- Zapoznanie dzieci z historią rodu Czartoryskich, zwiedzanie osady pałacowo - parkowej.

 • OGRÓD BOTANICZNY UMCS W LUBLINIE

- Poznanie roślin i kwiatów botanicznych wykorzystywanych do celów dydaktycznych i edukacyjnych oraz naukowo-badawczych  przez pracowników i studentów uczelni lubelskich.

 • FUNDACJA WSPIERANIA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ I TWÓRCZOŚCI TEATRALNEJ EDUARTTE W LUBLINIE

- Cykliczne spotkania z "Panią Muzyką" w przedszkolu

Przedszkole nr 18 w Puławach

ul. C. K. Norwida 32A

24-100 Puławy

tel. 814 586 461

e-mail: mp18@um.pulawy.pl

www.mp18.pulawy.pl

Powrót na początek strony