Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

 

Miasto Puławy otrzymało z budżetu państwa wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Zadanie realizowane w ramach programu to Zakup nowości wydawniczych i realizacja działań promujących czytelnictwo w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Puławy oraz zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych.

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” finansowany jest w 80% kosztów realizacji zadania z budżetu państwa i 20% ze środków własnych Miasta Puławy. Wsparcie finansowe z budżetu państwa to kwota w wysokości 68 tyś. zł, natomiast  z budżetu  Miasta Puławy to kwota ogółem 17 tyś. zł.

W ramach programu Miejskie Przedszkole nr 18 otrzyma z budżetu państwa kwotę w wysokości 3000 zł, zaś 750  zł wynosi wkład własny placówki. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 3750 zł.

Celem Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” jest wspieranie w latach 2021–2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych oraz wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. 

 W ramach działań promujących czytelnictwo zaplanowaliśmy szereg działań takich jak:

  • Organizacja spotkania z twórcą literatury dziecięcej.
  • Organizacja kółka teatralnego.
  • Organizacja przedszkolnych konkursów oraz popularyzowanie udziału w konkursach o szerszym zasięgu (konkursy plastyczne, recytatorskie, turnieje wiedzy).
  • Warsztaty plastyczne dla dzieci- tworzenie zakładki do książki lub własnej książeczki.
  • „Jak powstaje książka?”- zajęcia metodą projektu.
  • „Spotkanie z książką” – zajęcia biblioteczne, wypożyczanie książek przez dzieci lub w grupach młodszych przez nauczycielkę do czytania np.: podczas poobiedniej relaksacji.
  • „Rodzice czytają dzieciom” - organizowanie spotkań czytelniczych w przedszkolu.
  • Zorganizowanie wystawy fotografii pod hasłem "Czytające rodziny”.
  • Wyposażenie przedszkolnej biblioteki w nowości czytelnicze

 

Przedszkole nr 18 w Puławach

ul. C. K. Norwida 32A

24-100 Puławy

tel. 814 586 461

e-mail: mp18@um.pulawy.pl

www.mp18.pulawy.pl

Powrót na początek strony