"Razem pomagamy innym" - Puławski Projekt Edukacyjny

20230206_175156.jpg

Od lutego do czerwca 2023r. dzieci z naszego przedszkola będą brały udział w Puławskim Projekcie Edukacyjnym "Razem pomagamy innym", który realizowany będzie pod patronatem Stowarzyszenia imienia Karoli Majewskiej "Życie z chorobą nie musi być smutne".

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się poniżej:

 

„Życie z chorobą nie musi być smutne”

Stowarzyszenie imienia Karoli Majewskiej

ulica Stanisława Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin

 

PUŁAWSKI PROJEKT EDUKACYJNY "RAZEM POMAGAMY INNYM".

ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

Projekt jest skierowany do dzieci z Miejskich Przedszkoli w Puławach.

Zakłada wizyty w poszczególnych placówkach przez przedstawicieli Stowarzyszenia „Życie
z chorobą nie musi być smutne” im. Karoli Majewskiej i edukację poprzez czytanie dzieciom bajek i rozmowę z nimi o różnych pozytywnych i negatywnych uczuciach. W rozmowach przedstawiciel Stowarzyszenia poruszy także temat sytuacji dzieci chorych i przebywających w szpitalach.

Wizyta w jednym oddziale przedszkolnym ma trwać od 15-stu do 30-stu minut w zależności od wieku dzieci.

Edukacja dzieci odbywać się będzie poprzez atrakcyjną dla nich formę czytania bajek i rozmowy o tych treściach.

Efektem wizyty przedstawiciela Stowarzyszenia w danym przedszkolu będzie laurka/praca plastyczna, którą dzieci w kolejnych dniach wykonają z nauczycielkami, a prace trafią do chorych dzieci przebywających w szpitalu w Puławach.

 

CELE PROJEKTU:

1. Upowszechnianie wiedzy o sytuacji niepełnosprawnych i przewlekle chorych

pacjentów szpitali dziecięcych.

2. Kształtowanie postaw społecznych i wprowadzenie dzieci w świat wartości

w tym ofiarności, współpracy, solidarności, odpowiedzialności, szacunku i empatii.

3. Aktywizowanie dzieci w pomaganie potrzebującym, promowanie idei dobroczynności.

4. Uwrażliwienie dzieci na potrzeby chorych rówieśników.

5. Integrowanie grupy przedszkolnej.

6. Rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność i innowacyjność.

 

TREŚCI EDUKACYJNE ZAWARTE W BAJCE

Podstawą pracy z dziećmi będzie książka pt. „Basia. Wielka księga o uczuciach”, autorstwa Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak.

W książce, w przystępnej dla dzieci w wieku przedszkolnym formie, przedstawione są różnorodne uczucia, zarówno pozytywne jak: empatia, współczucie, wybaczenie, nadzieja, wdzięczność oraz negatywne, czyli złość, zawiść czy nielubienie.

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

1. Udział w interesującym spotkaniu i poznanie nowych pojęć.

2. Współpraca ze Stowarzyszeniem „Życie z chorobą nie musi być smutne” im. Karoli Majewskiej w celu wsparcia działalności charytatywnej i uwrażliwiania dzieci na potrzeby innych.

3. Dyplom udziału w projekcie dla danej placówki.

4. Drobne nagrody – niespodzianki.

 

TERMIN REALIZACJI:

Projekt będzie realizowany od lutego do czerwca 2023 roku. Finał projektu zaplanowano w Dniu Dziecka, gdy prace plastyczne przedszkolaków trafią do dzieci w szpitalach.

 

Autor Projektu Łukasz Grabczak

 

Przedszkole nr 18 w Puławach

ul. C. K. Norwida 32A

24-100 Puławy

tel. 814 586 461

e-mail: mp18@um.pulawy.pl

www.mp18.pulawy.pl

Powrót na początek strony